Ek Satış ve Çapraz Satışı Tanımlama
  • İlave Satış: Misafirleri, satın almayı amaçladıklarından daha yüksek fiyatlı bir ürün satın almaya teşvik etmek
  • Çapraz satış: Misafirleri ilk satın alımlarıyla ilgili ek ürünler satın almaya teşvik etmek
Ek Satış ve Çapraz Satışın Ne Zaman Kullanılacağını Belirleme
Ek Satış ve Çapraz Satış ile Misafir İhtiyaçlarını Dengelemenin Önemi