Satışta Etkili İletişimin Önemini Anlamak
Etkili İletişim Becerilerini Geliştirme Teknikleri
Servis Çalışanları İçin Sözlü ve Sözsüz İletişim Becerileri
Etkin Dinleme ve Yanıt Verme
  • Satışta Aktif Dinlemenin Önemini Anlamak
  • Aktif Dinleme Becerilerini Geliştirme Teknikleri
  • Müşteri İlişkileri Kurmada Aktif Dinlemenin Rolü
Sözsüz iletişim
Empati ve Duygusal Zeka