Restoran Endüstrisinde Kullanılan Farklı Satış Tekniklerinin Tanımlanması
Doğrudan ve Önerili Satış
  • Doğrudan ve Önerili Satışın Tanımı
  • Her Tekniğin Avantajları ve Dezavantajları
Ürün Bazlı Satış
  • Ürün Bazlı Satışın Tanımı
  • Ürün Bazlı Satış Teknikleri Nasıl Etkili Kullanılır?
Problem Çözen Satış
  • Problem Çözen Satışın Tanımı
  • Satış Yoluyla Misafir Sorunları Nasıl Belirlenir ve Çözülür?
İlişki satışı
  • İlişki Satışının Tanımı
  • Satış Yoluyla Misafirlerle Nasıl Güçlü İlişkiler Kurulur?
Farklı Satış Tekniklerinin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Anlamak
Bireye İşe Yarayan Kişiselleştirilmiş Satış Tekniği Geliştirmek